Betűméret csökkentése Betűméret növelése

Hírek

Jubileumi ünnepség a panyolai templomban

Írta: panyola.hu, 2011. augusztus 1.
2011. július 24-én a Panyolai Református Egyházközség ünnepi istentisztelet keretében emlékezett meg és adott hálát Tisza Tibor lelkipásztor 20 éves szolgálatáért az Egyházközség templomában. A presbitérium és a gyülekezet meglepetésnek szánta ezt az ünnepi megemlékezést.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, majd köszöntő hangzott el a leköszönő gondnoktól, Varga Bertalantól, aki 17 évig szolgált a lelkész mellett. Szólt a húsz év áldásos eredményéről, a közös szolgálatnak öröméről. Ezt követően a presbitérium részéről hangzott köszöntő. Nagyon szép volt a gyülekezet ifjúságának tartalmas műsora. A köszöntéseket a gyülekezet tagjai zárták.

A jubileumra az egyházközség tagjai egy szép arany pecsétgyűrűt ajándékoztak, amelyet az új gondnok, Nagy Arnold adott át. Pecsétjén az évfordulóra emlékeztetvén egy 20-as szám látható.  Az ajándék átadása után Tisza Tibor lelkipásztor saját és felesége nevében meghatódva mondott köszönő szavakat. Az ünnepség záróénekkel fejeződött be.

Az istentisztelet végén a gyülekezet szeretetvendégségen volt együtt, amelyet a gyülekezeti tagok készítettek.

Mindezekért a dicsőség egyedül Istené.


 
Filep Lajosné
presbiter

Megosztás:

További híreink:
« Vissza