Betűméret csökkentése Betűméret növelése

PANYOLA KÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

4913 Panyola, Szombathelyi u. 12.

Adószám:
18806818-1-15

Bankszámlaszám:
11744027-20014861

Rendelkező nyilatkozat letöltése az adó 1%-ához

Bemutatkozás:

Panyola Nyíregyházától keletre, a Tisza, a Szamos és az Öreg-Túr folyók ölelte, érintetlen természeti környezetben található. Ez a mesebeli táj jelenti az otthont, a mindennapi élet színterét településünk 630 lakójának.

Az elöregedő, nagy munkanélküliséggel küzdő településen ma még működik óvoda, orvosi rendelő, postahivatal, és közétkeztetést biztosító konyha. Művelődésünket az e-magyarország pontként is működő Művelődési Ház, és a Községi Könyvtár biztosítja. A szűkös költségvetésű önkormányzat mindent megtesz, hogy intézményeinket fenntartsa, hogy elkerülje a település ellehetetlenülését, de sem anyagi feltételei, sem humánerőforrása nem elegendőek arra, hogy a lakosok minden igényét kielégítse.

Szerencsére azonban a település lakóiból nem hiányzik a tettvágy és az önzetlenség, ennek eredményeként számos civil mozgalomnak ad otthont: énekkarral és színjátszó csoporttal büszkélkedő Nyugdíjas klub, világzenei fesztivált szervező, valamint egyebek közt környezetvédelmi programokat népszerűsítő Szamos-bazár Egyesület, Citerazenekar, Helyi termék Szövetség, valamint a Református Egyház azok a civil szerveződések, amelyek igyekeznek e festői környezetben fekvő, ám szociálisan hátrányos helyzetű település mindennapjait megkönnyíteni, megszépíteni.

2011 februárjában egy újabb civil szerveződés, a megújult Panyola Községért Közhasznú Alapítvány jött létre oly módon, hogy kuratóriumának tagjai között valamennyi fent említett civil szerveződés képviseltetheti magát. Így a többi civilszervezettel karöltve, hatalmas emberi erőkkel –hiszen minden tag mögött egy-egy másik szervezet tagjai állnak – tudunk közös céljainkért küzdeni, melyek a következők:

 • Kulturális tevékenység:
  Valamennyi korosztály számára tartalmas kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése:
  Közös ünnepi megemlékezések: Anyák napja, Karácsony.
  Szemléletformáló rendezvények támogatása: hagyományőrző Farsangi mulatság, Határmenti Világzenei Fesztivál.
  Ismeretterjesztő kiállítások szervezése.

 • Gyermek- és ifjúságvédelem:
  Tehetséges, itt cseperedő, rászorult gyermekek támogatása. Gyermekprogramok szervezése a tartalmas szabadidő eltöltése érdekében: pl. kölyökfarsang, ünnepkörökhöz kapcsolódó játszóházak, gyermeknapi rendezvény, rajz- és irodalmi pályázatok, sportversenyek.
  Óvodánk támogatása: az elavult gyermekjátékok lecserélése, az Óvoda udvarának rendezése, játszóterének felújítása, bővítése.
  Kirándulások szervezése, hogy a gyermekek megismerkedhessenek szélesebb hazájukkal.
  Úszótanfolyam szervezése.

 • Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése:
  Támaszai, segítői szeretnénk lenni a nehéz helyzetbe jutottaknak.
  Családi kirándulások szervezése a több gyermeket nevelő, becsületes, önhibájukon kívül nehéz sorban élő családoknak.
  Uszodai látogatás szervezése.

 • Településtisztaság, településszépítés:
  Panyolán sok helyen még ma is lesöprik az utat, a porták előtt sok a virág. Mégis szükségesnek látjuk a szemléletformálást: a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését, a „zöld” eszmék terjesztését.
  A település egységes arculatának megteremtése: faültetési akció, virágos porták versenye.
  A „fogadj örökbe egy fát” akció keretében köztereink további parkosítása, fásítása.

 • Hagyományápolás:
  Néprajzi értékeink felkutatása, bemutatása: fotókiállítás, kézimunka gyűjtemény, népi építészeti értékeink bemutatása, a panyolai népi színjátékok továbbörökítése.
  Kézműves foglakozások keretében megismertetni a legfiatalabb generációt anyáink, nagyanyáink kézimunka tudományával.
  A Citerazenekar támogatása, a citeramuzsika továbbörökítése.
  A Szamos-bazár Egyesülettel karöltve a népzene, néptánc, kézműves vásár falunapi rendezvényen való népszerűsítése.

 • Idegenforgalom
  Az itt előállított kitűnő termékek, hungarikumok, természeti értékeink, hagyományaink bemutatása, népszerűsítése.

 • Kapcsolattartás a Panyoláról elszármazottakkal
  A település egykor több mint 4000 lakója közül sokan elhagyták otthonukat az 1971-es árvíz után. Szeretnénk minden fontos információt eljuttatni hozzájuk szülőföldjükkel kapcsolatban, valamint vendégül látni őket rendezvényeinken.

TÁMOGATÁS, ADOMÁNYOZÁS

Ön is segítheti Alapítványunk sikeres működését!

Szerte a világon már nagy hagyománya van a karitatív tevékenységek támogatásának, a társadalmi elit szereplői felismerték, hogy jó cél érdekében összefogni, a rászorultakon segíteni nem csak nemes gesztus, hanem felelősségteljes, alapvető kötelezettség.

Számítunk magánszemélyek, cégek, vállalatok, intézmények, civil szervezetek, bel és külföldi adományozók pénzbeli felajánlásaira (közhasznú alapítványunk számára befizetett összegek meghatározott része a vonatkozó adójogszabályok szerint az adóbevallásnál levonható, erről igazolást adunk ki.)

Bármilyen egyéb segítséget is szívesen fogadunk (javítások, nyomdai ill. reklámtevékenység, tárgyi eszközök, szolgáltatás stb).

Támogatásával lépésről-lépésre építhetünk egy lakhatóbb, emberségesebb világot!

Köszönjük!