Betűméret csökkentése Betűméret növelése

Szatmári Táncgyűjtemény


Szatmári táncgyűjtemény - Panyola MTA ZTI FT 225 1954
Egyes és páros botoló, lassú és friss csárdás, panyolai seprűtánc; kacsázás

Gyűjtötték: Pesovár Ferenc, Csikvár József, Kiss Márta

Filmjegyzőkönyv az eredeti kézirat alapján:

"Szombaton délután 5-órára érkeztem Panyolára. Utazásom közben találkoztam a panyolai Tanácselnökkel és a titkárnővel. Mindjárt tájékoztattak, hogy megkapták a táviratot és összehívták az embereket. Az embereket, tehát eddig nem jöttek össze? No nézzünk csak utána. Hat óra lehetett, mikor kezdtek gyülekezni a falusiak. Lassan felszaporodtunk annyira, hogy át kellett menni az óvodába. Ez alatt megismerkedtem Török István tanítóval, Szabó Gusztávval, Szabó Bélával, Varga Istvánnal.

Az óvodában ismertettem jövetelem célját, minek nagyon örültek, mert "azt sem tudták, hogy lesz e belőlük valami vagy sem". Jelenlévőkkel összeállítottuk a műsort, természetesen a vázlat alapján. Nagy örömömre mindenki hozzászólt, mondván "mert mi olyant akarunk csinálni, ami máshol nincs". Ténykedésem részben csak abból állt, hogy a vezérfonalat tartsam és igyekeztem rávezetni őket bizonyos részek kibontására. Így elértem azt, hogy általuk összeállítottnak és teljesen magukénak tartják. Megbeszélés után énekeltünk, míg olyan hangulati fokra értek az emberek, hogy nem tudtak ülve maradni és elkezdtek táncolni. Itt azonban kellemetlenül csalódtam, mert a 20-éven aluli legények nem tudják a régi táncokat és két lépésből állt a tudományuk. Tehát addig nem mehettünk tovább, míg nem tudják a táncot. Az idősebb legények elvállalták két - három fiatal tanítását. 10-óra elmullott, mikor aludni tértünk megállapodván vasárnap 1-órátol lévő próbában.

Vasárnap délelőtt gyűjteni igyekeztem a fonóhoz szokásokat, énekeket, táncokat. 1-óra után megérkeztek a zenészek is és lassan jöttek a falubeliek is. Zenészek más légkört teremtettek, mert teljesen feloldódott a hangulat és féktelenül táncoltak. A lányok nagyon szépen táncolnak az idősebbekkel ők tudják a régi táncokat. Meglepetésemre azok közül a legények közül, akik az este még nem tudták a táncot többen kiálltak táncolni és egykét sarkazó motívummal variálták a táncukat. Ekkor árulta el Szabó Guszti, hogy "már korán reggel az istállóban tanította őket". Lelkiismeretesen tanítják a fiatalokat és azt is megígérték, hogy két hét múlva mindenki tudni fogja a táncokat. Közös megbeszélés alapján megalakítottuk az együttes vezetőségét.

Vezetőségi tagok a következők: Török István tanító, Szabó Gusztáv, Simon Gusztáv, Szabó Béla, Varga Sándor, Varga István, a tanácselnök, a titkárné.

Gyűjtés közben mesélték, hogy "a lányok a fonóban összefogóznak, s úgy forognak". Mivel helyi lánytánc, mint olyant nem találtam és nem is emlékszenek rá, így a páros táncok motívumai alapján állítottam össze. Igyekeztem megtartani az eredeti valóságában - inkább e motívumok összetűzését használtam. Tánc nagyon tetszett mindenkinek, mert míg el nem jöttem, addig mindig táncolták.

Sajnos már három órakor el kellett jönnöm Panyoláról, mert a Szamoson jégzajlás volt és csónakon kellett átvergődnünk a Szegi oldalra, hogy elérjem az ötórás vonatot. Következő feladatokat beszéltük meg: Fiatalokat megtanítják táncolni, Öregeket szerveznek az együttesbe, - azokat a legényeket beszervezik, akik most szereltek le. Minden próbát énekléssel táncal töltik el és az idősebbekkel beszéltük meg, hogy a próbákra más - más fonójátékot rendeznek meg úgy, hogy a tagságnak meglepetés legyen. Ezekért Szabó Béla és Guszti vállaltak felelősséget. Így a többi táncokat csak 2 hét múlva lehet beállítani."

Csikvár József, 1953

A film második részében Beregi táncgyűjteményt láthatunk - Tarpa MTA ZTI FT 248 1955 Egyes és páros botoló, cigánytánc

Gyűjtötték: Martin György, Vásárhelyi László, Vargyas Lajos, Kiss Márta


A televízió piros gombjára kattintva tudja elindítani a filmet.

A filmért és a jegyzőkönyvekért köszönet a Zenetudományi Intézetnek, Felföldi Lászlónak, Karácsony Zoltánnak, és Pálfy Gyulának!Megosztás: